Παραγγελιοληψία

Για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, έχουν αναπτυχθεί:

  • λογισμικό και εξειδικευμένοι φορολογικοί μηχανισμοί,
  • φορολογικές ταμειακές μηχανές

σε ολοκληρωμένες λύσεις με δυνατότητα ασύρματης παραγγελιοληψίας.
Προσφέρονται προγράμματα εστιατορίου που αποτελούν ιδανικές λύσεις για τις επιχειρήσεις των εστιατορίων – καφετεριών στην Ελληνική αγορά από άποψη λειτουργικότητας, ταχύτητας και τιμής.
Κυκλοφορούν με σειριακή (Serial) και δικτυακή (Ethernet) σύνδεση για να ικανοποιούν οποιαδήποτε ανάγκη συνδεσιμότητας, τεχνικής υποστήριξης από απόσταση αλλά και την δυνατότητα διαχειριστικού ελέγχου και οικονομικής πληροφόρησης εξ αποστάσεως.