Επισκευή PC, SRV, Η/Υ, Δικτύων, Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  • Προμήθεια & Αρχική Εγκατάσταση Εξοπλισμού,
  • Ρυθμίσεις, Συνδέσεις, Δίκτυα, Lan, Networks,
  • Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη, Support,
  • Επισκευή Η/Υ, Service PC, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Servers – Ανταλλακτικά.