Προϊόντα

  • Διατίθενται uπολογιστές PC, Η/Υ Servers RAID, με επεξεργαστές Intel & επώνυμες μητρικές πλακέτες, λογισμικό Linux, λογισμικό Microsoft & Symantec Endpoint Protection, Φορολογικοί Μηχ/σμοί, Περιφερειακός & Δικτυακός εξοπλισμός, Storage συστήματα, συνδέσεις Internet, Συστήματα Ασφαλείας – Καταγραφής, εφαρμογές CMS web portals, ασύρματη παραγγελιοληψία για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ασύρματα δίκτυα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες Fax & Telex για Microsoft Exchange Server, πλοήγηση GPS.
  • VPS-KVM (Datapaket VPS Hosting)