Σύνδεση Internet

Προσφορές με σύνδεση Internet:

  • πολλαπλές απομακρυσμένες πύλες (gateways),

περισσότεροι απο ένας ISP για καλύτερο εύρος ζώνης και ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας.