Υπηρεσίες Δικτύωσης

  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε άλλα καλώδια στον χώρο σας, με την τεχνολογία WiFi δημιουργούμε ένα ασύρματο δίκτυο.
  • Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ρεύματος του κτιρίου σας ακόμη και σε χώρους που δεν μπορούν να καλυφθούν με ασύρματο δίκτυο WiFi.
  • Εγκαθιστούμε δομημένη καλωδίωση Κατηγορία 5Ε, 6