ΕΑΦΔΣΣ

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων

 • CASIO FP – 500 & Signature Processor
  Αρ. Έγκρισης: 15ΕMZ 276 / 06-2003 ΤΥΠΟΥ Α’
  Made in Japan
 • SYNTHEX 700E:
  Δικτυακός Φορολογικός Μηχανισμός (με Ethernet Connection), SYNTHEX 700E με Αριθμ. Εγκρισης: 15ΕΖΥ287/9-9-03.
  Ο SYNTHEX 700E, δημιουργήθηκε για να επιλύσει προβλήματα λειτουργικότητας και ταχύτητας, να εξασφαλίσει ευκολότερη και πιστότερη λειτουργία και να ικανοποιήσει μια πλειάδα περιπτώσεων Εταιρικών Δικτύων Τοπικής και Ευρείας Ζώνης (LAN, WAN) που δεν είναι δυνατόν ή είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν με Σειριακούς Φορολογικούς Μηχανισμούς.
  Μπορεί να λειτουργήσει ως Τύπου-Α ή Τύπου-Β, και στις δύο περιπτώσεις συνοδευόμενο από το λογισμικό «SFIS-W ή SFIS-U – Synthex FEM Interface Server Windows ή Unix/Linux» εξυπηρετεί εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε εγκατάσταση απλή ή σύνθετη, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία αλλά και άμεση προσαρμογή σε οποιανδήποτε μελλοντική αναβάθμιση ή αλλαγή στο Εταιρικό LAN/WAN.
 • Άμεση σύνδεση σε Δίκτυο Ethernet ή σε Ethernet Port ενός Η/Υ
 • Έως και 4 φορές ταχύτερη ολική λειτουργία από οποιαδήποτε σειριακή ΕΑΦΔΣΣ
 • 10.000 τιμολόγια χωρητικότητα πριν χρειαστεί Ζ
 • Ταχύτητα CPU στα 11Mbps έναντι 3Mbps του σειριακού μοντέλου
 • Ταχύτητα σήμανσης στοιχείων: 20 Kbyte data/sec (επεξεργασία + επικοινωνία)
 • Υποστήριξη εφαρμογών σε όλα τα λειτουργικά με client/server software τύπου Α & Β σε Windows και Unix/Linux native

Εξασφάλιση αδιάλειπτης και γρήγορης λειτουργίας με:

 • Πολλούς χρήστες και μια ΕΑΦΔΣΣ
 • Πολλούς χρήστες και πολλές ΕΑΦΔΣΣ
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
 • Απαραίτητο για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό τιμολογίων ημερησίως ή μεγάλο αριθμό τιμολογίων σε μικρές χρονικές περιόδους
 • Λήψη/αποστολή ηλεκτρονικής σήμανσης/υπογραφής απο και σε απομακρυσμένα σημεία (WAN – Wide Area Networks)
 • Ιδανικό για κάθε επιχείριση με δίκτυο Η/Υ (LAN/WAN)