Κατασκευαστές Συστημάτων, Υποδομών, Cloud και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Υποστηρίζουμε την υιοθέτηση ελεύθερα διαθέσιμων:

  • Υψηλής ποιότητας πλήρης σουίτας γραφείου (Office suite), e-mail client και web εφαρμογών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προτείνουμε και εγκαταθιστούμε το λογισμικό ανοικτού κώδικα που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, όπως συστήματα διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου, wikis και blogging λογισμικού, ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshop, eCommerce), On-premises server software, ανάπτυξη Apache, MySQL και PHP, Open Source web stacks.