Υπηρεσίες Cloud VPS-KVM για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις

Μιά νέα σειρά από υπολογιστικό υλικό VPS-KVM (Datapaket VPS Hosting) μαζί με λογισμικό που διατίθενται ως υπηρεσίες με πλήρη υποστήριξη μέσω του διαδικτύου:

  • Βελτιώνει την επιχειρηματική ευελιξία για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις,
  • αυξάνει την πρόσβαση όλων στην πληροφορική, την αποθήκευση και τη δύναμη των επικοινωνιών.
  • Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιστοσελίδων για να χτίσετε και να διατηρήσετε την επιχείρησή σας στο σύννεφο (cloud computing) με εικονικές υποδομές (VPS-KVM) και τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα.