Απεγκατάσταση ανεπιθύμητου λογισμικου

Γνωστό Spyware στον Υπολογιστή, μπορεί να ανιχνευθεί και να αφαιρεθεί.
Αυτό βοηθά να μειωθούν τα αρνητικά αποτελέσματα πού προκαλεί το spyware:

  • Αργή απόδοση του Υπολογιστή.
  • Ενοχλητικά pop-up ads.
  • Ανεπιθύμητες αλλαγές στις επιλογές Internet.
  • Μη επιτρεπτή χρήση προσωπικών δεδομένων.