Τεχνολογία HomePlug για παροχή Internet

Το προϊόν περιλαμβάνει δύο προσαρμογείς Ethernet οι οποίοι βασίζονται στη Τεχνολογία HomePlug. Σας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας τα καλώδια ρεύματος του κτιρίου σας. Αυτό σημαίνει ότι συνδέετε απλώς τον προσαρμογέα στο ρεύμα και κατόπιν τον συνδέετε μέσω ενός καλωδίου Ethernet στο PC σας. Κατόπιν, με τον ίδιο τρόπο, συνδέετε το δεύτερο προσαρμογέα σε μία πρίζα ρεύματος και σ’ ένα άλλο PC σε οποιοδήποτε σημείο του γραφείου ή της οικίας σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιράζεστε μεταξύ των PC μία σύνδεση Internet, αρχεία, εκτυπωτές, ή άλλες συσκευές, καθώς και να παίζετε online παιχνίδια. Όπως και με την τεχνολογία WiFi, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε άλλα καλώδια στον χώρο σας. Με τους προσαρμογείς, οι τοίχοι και η οροφή δεν αποτελούν εμπόδιο. Η τεχνολογία HomePlug παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης ακόμη και σε χώρους που δεν μπορούν να καλυφθούν χρησιμοποιώντας προϊόντα τεχνολογίας WiFi.